El Concurs Barcelona Percussió és un esdeveniment
cultural de la ciutat de Barcelona, un punt de trobada bienal entre grups de percussió.

Hi participen dos estils:

Grups de percussió de carrer tradicionals. Vinculats estretament al món del foc, i que que engloben els ritmes que acompanyen habitualment les seves manifestacions festives (ball de diables, bèsties, correfocs…), a través del toc tradicional del tabal.

Grups de percussió de categoria lliure. Aquells que incorporen estructures que s’estenen en les totes direccions rítmiques.
Els seus ritmes se solen influenciar en els estils cubans,llatino-americans, brasilers o africans. Però com diu el nom de la pròpia categoria, la llibertat en la invetiva i creació rítmica són els factors que marquen la diferència

L'essència del concurs

El Concurs persegueix uns objectius i s’identifica amb un valors molt clars des dels seus inicis:

Apropar la percussió de carrer a la ciutadania

Oferir un acte cultural gratuït, de qualitat i obert a
tothom

Ser un aparador als grups de percussió on puguin
exhibir les seves habilitats

Crear cohesió entre els grups de tot el territori establint-nos com a punt d’encontre bienal.

Aconseguir una diada d’aprenentatge comú, pel que fa a creativitat rítmica i coreogràfica